Metamorfná technika

Odstraňuje energetické bloky získané traumou či pôsobením stresu,

Čo je metamorfná technika (MT)?

Jemná a účinná metóda harmonizujúca energetický systém človeka.

Uvoľňuje energetické bloky a negatívne emočné záznamy. Odstraňovaním blokov z energetického systému človeka sa mení jeho osobné vnímanie reality jeho postoje a tým aj jeho život. Energetické bloky vznikajú pôsobením traumy, strachu, stresu plodu i matky v priebehu prenatálneho vývoja, kedy sa tvorí základná štruktúra – matrica človeka. Môžu sa prejavovať formou psychických, emocionálnych či fyzických potiaží, citovej nerovnováhy, rôznych stresov a porúch správania.

Je vhodná pri chorobách, úrazoch, ťažkostiach, náročných životných situáciách, nemá žiadne kontraindikácie.

Čo Ti aplikácia MT prinesie

Zlepšuje kvalitu života.

Mení postoje, ktoré ovplyvňujú naše zdravie, sebadôveru a naše reakcie na životné skúsenosti a na iných ľudí. Aplikáciou MT tieto postoje miznú a už ďalej nezaťažujú a neovplyvňujú život človeka.

Podporuje odvahu a guráž byť sám sebou a stať sa zdravo sebavedomou jedinečnou bytosťou.

Harmonizuje vzťah k sebe a vzťahy s druhými.

Harmonizuje psychické, emocionálne a fyzické zdravie.

Je podporou pre tehotné a zdravý vývoj ich bábätiek.

Ako sa technika aplikuje

Aplikuje sa prostredníctvom jemných dotykov na reflexných zónach chrbtice na chodidlách, rukách a hlavy, kde je zachytená celá časová perióda prenatálneho obdobia.

Vôbec nie je potrebná zdĺhavá konverzácia, proces sa deje.

Technika ktorá hamornizuje

 • následky negatívnych prežitkov v tehotenstve, ťažkého pôrodu, cisárskeho rezu, ktoré priamo ovplyvňjú vývoj a nastavenie plodu
 • rodinný systém – upravuje rodinné „ bloky “ a podporuje rozvoj rodiny ako celku
 • hyperaktivitu, poruchy pozornosti a sebaovládania, agresivitu, autizmus, poruchy CNS, ADD, ADHD
 • negatívne myšlienky, depresie
 • neschopnosť prejaviť sa, presadiť sa, uzavretosť
 • schopnosť riešiť životné situácie a vnímať ich ako nové príležitosti
 • rodové vzorce chovania
 • akékoľvek strachy
 • problémy s autoritami
 • nemožnosť otehotnenia
 • alergie, ekzémy, choroby (i tzv. dedičné)
 • rôzne druhy závislostí

POMÁHA

Pomáha upraviť rodinné „bloky“ a podporuje rozvoj rodiny ako celku.
Menu