Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Martina Ainikkamäki, A. Sládkoviča 1788/3, 026 01 Dolný Kubín. Adresa webovej stránky je: http://oravana.sk.

Aké údaje získavame, odkiaľ ich získavame a prečo ich zbierame

Údaje z kontaktných formulárov

Pre účely komunikácie a dohodnutia termínu konzultácie zbierame tieto Vaše údaje:
Vaše meno.
Vaša e-mailová adresa.
Vaše telefónne číslo.
Tieto údaje zbierame prostredníctvom webových formulárov na našich stránkach

Na našich webových stránkach sú dva typy kontaktných formulárov. V časti kontakt a pri rezervovaní termínu konzultácie. Vyplnením kontaktných formulárov súhlasite so spracovaním Vami poskytnutých údajov na účely komunikácie s Vami. Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Komentáre k článkom

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Súbory cookies

Cookies sú malé dátové súbory uložené vo Vašom prehliadači. Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

S kým zdieľame vaše údaje

Služba Google Analytics a Google Search Console

Google Analytics je služba prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy. Mountain View, CA 94043.
Google Analytics používa súbory cookies na zbieranie informácií o demografii návštevníkoch webu a ich správaní sa na tomto webe. Tieto údaje využíva majiteľ tohto webu pre lepšie pochopenie potrieb a správania sa používateľov a následne vylepšovania obsahu a služieb pre svojich klientov.
Vaše údaje môžu byť použité aj na tzv. Remarketing, t.j. zobrazenie reklamných informácií o tomto webe na stránkach poskytovateľov reklamného priestoru. Pokiaľ si neželáte tieto dáta poskytovať, môžete si web prezerať v tzv. inkognito režime Vášho prehliadača, alebo inštalovať nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_US .

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Pokiaľ sa na uchovávanie Vašich údajov nevzťahujú zákonom stanovené nariadenia, sme povinní zmazať Vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť prostredníctvom emailovej adresy martina@oravana.sk. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Menu